Monday, October 02, 2017

Preview of "Saki ni umaretadake no boku" - Autumn 2017

Title: Saki ni umaretadake no boku 先に生まれただけの僕 (I was only born earlier than you)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 14 October 2017
Timeslot: Saturdays 10pm
Broadcast by: NTV
Theme Song: "Doors ~ Yuuki no Kiseki ~" by Arashi
Cast: Sakurai Sho, Aoi Yu, Seto Koji, Kinami Haruka, Morikawa Aoi, Hirayama Hiroyuki, Ikeda Tetsuhiro, Kinoshita Houka, Tabe Mikako, Igawa Haruka, Arakawa Yoshiyoshi, Akiyama Natsuko, Takashima Masanobu, Kazama Morio

No comments: