Monday, November 01, 2010

Preview of Himitsu 秘密

Title: Himitsu (Secret)
Official website: here
Broadcast by: TV Asahi
Timeslot: Fridays, 11.15pm
Original novel by: Higashino Keigo
Theme song: Tsuyogari Soreiu by Hatsune
Cast: Shida Mirai, Sasaki Kuranosuke, Motokariya Yuika, Hashimoto Satoshi, Lin Dandan, Ryusei Ryo, Hyuga Nanami, Horiuchi Keiko, Fubukoshi Mitsuru, Ishida Yukari