Wednesday, October 11, 2017

Preview of "Rikuou" - Autumn 2017

Title: Rikuou 陸王 (King of the land)
Official website: here
Official Facebook: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 15 October 2017
Timeslot: Sundays 9pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Ikeido Jun
Cast: Yakusho Koji, Yamazaki Kento, Takeuchi Ryoma, Kamishiraishi Mone, Kazama Shunsuke, Otoo Takuma, Wada Masato, Sano Gaku, Baba Tooru, Uchimura Haruka, Amano Yoshihisa, Yoshitani Ayako, Haru Yasuko, Kamimura Yoriko, Shoji Terue, Uno Kentarou, Maehara Kou, Hanazawa Masato, Sato Toshihiko, Ishii Takanari, Ando Yuga, Yamamoto Ryosuke, Agawa Sawako, Koyabu Kazutoyo, Katsura Jakujaku, Shiga Kotaro, Mitsuishi Ken, Dan Fumi, Kimura Midoriko, Ichikawa Udanji, Pierre Taki, Terao Akira

No comments: