Thursday, October 05, 2017

Preview of "Ima kara anata wo kyouhaku shimasu" - Autumn 2017

Title: Ima kara anata wo kyouhaku shimasu 今からあなたを脅迫します (I will threaten you from now on)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 15 October 2017
Timeslot: Sundays 10.30pm
Broadcast by: NTV
Original manga by: Fujiishi Namiya
Theme song: "Let it snow!" by Dean Fujioka
Cast: Dean Fujioka, Takei Emi, Suzuki Nobuyuki, Shimazaki Haruka, Yamaga Kotoko, Sato Ryo, Naitou Risa, Ebisu Yoshikazu, Miyake Hiroki, Kondo Masaomi

No comments: