Monday, September 25, 2017

Preview of "Temisu no Tsurugi" (Drama SP)

Title: Temisu no Tsurugi テミスの剣 (The sword of Themis)
Official website: here
O.A. Date: 27 September 2017 at 9pm
Broadcast by: TV Tokyo
Cast: Kamikawa Takaya, Funakoshi Eiichiro, Takahashi Katsumi, Ito Shiro, Maeda Atsuko, Yo Kimiko, Nakamura Tomoya, Takahashi Tsutomu, Nonami Maho, Bengaru, Sugawara Daikichi

No comments: