Tuesday, September 26, 2017

Preview of "Ame ga furu to kimi wa yasashii" - Summer 2017

Title: Ame ga furu to kimi wa yasashii 雨が降ると君は優しい (You are gentle when it rains)
Official website: here
Official Instagram: here
O.A. Start Date: 16 September 2017
Broadcast by: hulu
Scriptwriter: Nojima Shinji
Theme Song: "We're All Alone" by Boz Scaggs
Cast: Tamayama Tetsuji, Sasaki Nozomi, Okina Megumi, Fueki Yuko, Abe Tsuyoshi, Yoshida Oolongta, Maeda Kouki, Nao, Masaki Reiya, Furuya Ikko, Kimura Tae, Jinnai Takanori

No comments: