Wednesday, September 27, 2017

Preview of "Ashita no Yakusoku" - Autumn 2017

Title: Ashita no Yakusoku 明日の約束 (Tomorrow's promise)
Official website: here
Official Facebook: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 17 October 2017
Timeslot: Tuesdays 9pm
Broadcast by: Kansai TV / FujiTV
Cast: Inoue Mao, Oikawa Mitsuhiro, Kudo Asuka, Shirasu Jin, Shinkawa Yua, Sakuma Yui, Endo Kenshin, Aoyagi Sho, Kamio Yu, Mabuchi Erika, Nakabayashi Daiki, Omiya Taro, Haba Yuichi, Tezuka Satomi, Nakama Yukie etc.

No comments: