Saturday, September 30, 2017

Preview of "Kyoaku wa nemurasenai Tokusou Kenji no Hyouteki" (Drama SP)

Title: Kyoaku wa nemurasenai Tokusou Kenji no Hyouteki 巨悪は眠らせない 特捜検事の標的 (Great evil does not go to sleep The target of the prosecutor)
Official website: here
O.A. Date: 4 October 2017 at 9pm
Broadcast by: TV Tokyo
Original novel by: "Hyouteki" by Mayama Jin
Scriptwriter: Kaneko Arisa
Cast: Tamaki Hiroshi, Katsuji Ryo, Hagiwara Masato, Hada Michiko, Takizawa Saori, Nakamura Shunsuke, Tanaka Tetsushi, Kurokawa Tomoka, Honda Hirotaro, Tamura Ryo, Shiba Toshio, Iwaki Koichi, Okuda Eiji, Natori Yuko

No comments: