Monday, September 18, 2017

Preview of "Minshuu no Teki - Yo no naka, okashikunai desuka!? -" - Autumn 2017

Title: Minshuu no Teki - Yo no naka, okashikunai desuka!?- 民衆の敵 - 世の中、おかしくないですか!? (Public Enemy ~ Isn't the world strange?")
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 16 October 2017
Timeslot: Mondays 9pm
Broadcast by: FujiTV
Theme Song: "LIFE" by AAA
Cast: Shinohara Ryoko, Takahashi Issei, Furuta Arata, Maeda Atsuko, Chiba Yuudai, Saito Tsukasa, Wakadanna, Hosoda Yoshihiko, Imada Mio, Yo Kimiko, Oosumi Kenya, Tanaka Kei & Ishida Yuriko

No comments: