Sunday, September 03, 2017

Preview of "Kohaku" (Drama SP)

Title: Kohaku 琥珀 (Amber)
Official website: here
O.A. Date: 15 September 2017, 9pm
Broadcast by: TV Tokyo
Original novel by: Asada Jiro
Scriptwriter: Okada Yoshikazu
Cast: Nishida Toshiyuki, Terao Akira, Suzuki Kyoka, Kudo Asuka, Kawashima Umika, Shunputei Shota, Sudou Atsuko, Shiraishi Tamae, Sugawara Daikichi, Shiga Kotaro

No comments: