Wednesday, November 15, 2017

The 94th Drama Academy Awards (Summer 2017) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Takeuchi Ryoma - Kahogo no Kahoko
2) Morita Go - Hello Harinezumi
3) Asari Yosuke - Code Blue THE THIRD SEASON

Voters Ranking Top 5
1) Asari Yosuke - Code Blue THE THIRD SEASON
2) Arioka Daiki - Code Blue THE THIRD SEASON
3) Takeuchi Ryoma - Kahogo no Kahoko
4) Konno Hiroki - Bokutachi ga yarimashita
5) Yabu Kota - Uchi no otto wa shigoto ga dekinai

TV Reporters Ranking Top 5
1) Takeuchi Ryoma - Kahogo no Kahoko
2) Morita Go - Hello Harinezumi
3) Sawamura Ikki - Hiyokko
4) Narita Ryo - Code Blue THE THIRD SEASON
5) Konno Hiroki - Bokutachi ga yarimashita

Judges Ranking Top 5
1) Takeuchi Ryoma - Kahogo no Kahoko
2) Morita Go - Hello Harinezumi
3) Konno Hiroki - Bokutachi ga yarimashita
4) Narita Ryo - Code Blue THE THIRD SEASON / Sawamura Ikki - Hiyokko / Eguchi Yosuke - Kurokawa no Techou / Okuda Eiji - Kurokawa no Techou

Source: The Televison

No comments: