Nuffnang

Friday, October 10, 2014

Preview of "SAKURA ~ Jiken wo Kiku Onna" - Autumn 2014

Title: SAKURA ~ Jiken wo Kiku Onna 事件を聞く女 (SAKURA ~ The woman who hears about cases)
Official website: here 
Broadcast by: TBS
O.A. Start Date: 20 October 2014
Timeslot: Mondays 7pm
Theme song: Ikite by Aqua Timez
Cast: Nakama Yukie, Sato Ryuta, Aijima Kazuyuki, Kino Hana, Ono Takuro, Morioka Yutaka, Suruga Taro, Ayane, Kayashima Narumi, Fuwa Mansaku, Yamano Fubito, Iinuma Chieko, Uema Mio, Kusabue Mitsuko, Takashima Reiko

No comments: