Tuesday, November 21, 2017

Preview of "KU-KAI" (movie)

Title: KU-KAI 空海
Official website: here
Release date: 24 February 2018
Director: Chen Kaige
Original novel: "Shamon Kukai Tou no Kuni nite Oni to udagesu" by Yumemakura Baku
Cast: Sometani Shota, Huang Xuan, Abe Hiroshi, Zhang Rongrong, Matsuzaka Keiko, Hino Shohei, Zhang Luyi, Xin Baiqing, Tian Yu, Qin Hao, Zhang Yuqi, Zhang Tian-ai, Ou Hao, Liu Haoran, Liu Peiqi

No comments: