Wednesday, November 15, 2017

The 94th Drama Academy Awards (Summer 2017) - Best Drama

Overall Ranking Top 3
1) Code Blue THE THIRD SEASON (FujiTV)
2) Hiyokko (NHK)
3) Kahogo no Kahoko (NTV)

Voters Ranking Top 5
1) Code Blue THE THIRD SEASON (FujiTV)
2) Koshoku no Robot (NTV)
3) Kahogo no Kahoko (NTV)
4) Bokutachi ga yarimashita (FujiTV)
5) Uchi no otto wa shigoto ga dekinai (NTV)

TV Reporters Ranking Top 5
1) Hiyokko (NHK)
2) Code Blue THE THIRD SEASON (FujiTV) / Kahogo no Kahoko (NTV)
4) Hello Harinezumi (TBS)
5) Shimokitazawa Diehard (TV Tokyo)

Judges Ranking Top 5
1) Hiyokko (NHK)
2) Yasuragi no Sato (TV Asahi)
3) Code Blue THE THIRD SEASON (FujiTV)
4) Kahogo no Kahoko (NTV)
5) Shimokitazawa Diehard (TV Tokyo)

Source: The Television

No comments: