Wednesday, May 10, 2017

The 92nd Drama Academy Awards (Winter 2017) - Best Supporting Actress

Overall Ranking Top 3
1) Yoshioka Riho - Quartet
2) Mizuno Miki - Ubai Ai, Fuyu
3) Kimura Fumino - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~

Voters Ranking Top 5
1) Oshima Yuko - Tokyo Tarareba Musume
2) Kimura Fumino - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~
3) Yoshioka Riho - Quartet
4) Yamamoto Mizuki - Uso no Sensou
5) Mizuhara Kiko - Uso no Sensou

TV Reporters Ranking Top 5
1) Mizuno Miki - Ubai Ai, Fuyu
2) Yoshioka Riho - Quartet
3) Koizumi Kyoko - Super Salaryman Saenai-shi
4) Kimura Fumino - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~
5) Saito Yuki - Okaasan, Musume wo yamete ii desuka? / Takeuchi Yuko - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~

Judges Ranking Top 5
1) Mizuno Miki - Ubai Ai, Fuyu / Kimura Fumino - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~
3) Yoshioka Riho - Quartet / Saito Yuki - Okaasan, Musume wo yamete ii desuka? / Fukada Kyoko - Gekokujou Juken

Source: The Televison

No comments: