Wednesday, May 10, 2017

The 92nd Drama Academy Awards (Winter 2017) - Best Drama

Overall Ranking Top 3
1) Quartet (TBS)
2) Uso no Sensou (FujiTV)
3) A LIFE ~ Itoshiki Hito ~ (TBS)

Voters Ranking Top 5
1) Uso no Sensou (FujiTV)
2) Quartet (TBS)
3) A LIFE ~ Itoshiki Hito ~ (TBS)
4) Tokyo Tarareba Musume (NTV)
5) Super Salaryman Saenai-shi (NTV)

TV Reporters Ranking Top 5
1) Quartet (TBS)
2) Uso no Sensou (FujiTV)
3) Super Salaryman Saenai-shi (NTV)
4) Tokyo Tarareba Musume (NTV)  / Byplayers ~ Moshimo rokunin no meiwakiyaku ga sharehouse de kurashitara ~ (TV Tokyo) / Ubai Ai, Fuyu (TV Asahi)

Judges Ranking Top 5
1) Quartet (TBS)
2) Uso no Sensou (FujiTV)
3) A LIFE ~ Itoshiki Hito ~ (TBS) / Byplayers ~ Moshimo rokunin no meiwakiyaku ga sharehouse de kurashitara ~ (TV Tokyo)
5) Tokyo Tarareba Musume (NTV)  / Super Salaryman Saenai-shi (NTV) / Gin to Kin (TV Tokyo)

Source: The Television

No comments: