Wednesday, May 10, 2017

The 92nd Drama Academy Awards (Winter 2017) - Best Leading Actor

Overall Ranking Top 3
1) Kusanagi Tsuyoshi - Uso no Sensou
2) Takahashi Issei - Quartet
3) Kimura Takuya - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~

Voters Ranking Top 5
1) Kusanagi Tsuyoshi - Uso no Sensou
2) Kimura Takuya - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~
3) Takahashi Issei - Quartet
4) Matsuzaka Toori - Shikaku Tantei Higurashi Tabito
5) Tsutsumi Shinichi - Super Salaryman Saenai-shi

TV Reporters Ranking Top 5
1) Takahashi Issei - Quartet
2) Kusanagi Tsuyoshi - Uso no Sensou
3) Kimura Takuya - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~
4) Matsuda Ryuhei - Quartet
5) Tsutsumi Shinichi - Super Salaryman Saenai-shi

Judges Ranking Top 5
1) Kusanagi Tsuyoshi - Uso no Sensou
2) Kimura Takuya - A LIFE ~ Itoshiki Hito ~
3) Takahashi Issei - Quartet / Matsuda Ryuhei - Quartet
5) Tsutsumi Shinichi - Super Salaryman Saenai-shi

Source: The Televison

No comments: