Saturday, December 30, 2017

Preview of "Todome no Kiss" - Winter 2018

Title: Todome no Kiss トドメの接吻 (The kiss which delivers the final fatal blow)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 7 January 2018
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: NTV
Theme Song: "Sayonara Elegy" by Suda Masaki
Cast: Yamazaki Kento, Kadowaki Mugi, Arata Mackenyu, Araki Yuuko, Sano Hayato, Shison Jun, Miyazawa Hio, Hotta Akane, Karata Erika, Yamamoto Ai, Mitsuishi Ken, Okunuki Kaoru, Okada Yoshinori, Yuge Tomohisa, Yamada Meikyou, Takahashi Hitomi, Koichi Mantaro, Suda Masaki

No comments: