Tuesday, December 26, 2017

Preview of "Musume no Kekkon" (Drama SP)

Title: Musume no Kekkon 娘の結婚 (My daughter's marriage)
Official website: here
O.A. Date: 8 January 2018 at 8pm
Broadcast by: TV Tokyo
Original novel by: Shouji Yukiya
Cast: Nakai Kiichi, Haru, Mitsushima Shinnosuke, Mitsuishi Ken, Okunuki Kaoru, Kimura Midoriko, Danta Yasunori, Harada Mieko etc.

No comments: