Tuesday, December 19, 2017

Preview of "Kichiku" (Drama SP)

Title: Kichiku 鬼畜 (The Demon)
Official website: here
O.A. Date: 24 December 2017 @ 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Original novel by: Matsumoto Seicho
Cast: Tamaki Hiroshi, Tokiwa Takako, Kimura Tae, Yo Kimiko, Maeda Aki, Kondo Yoshimasa, Haba Yuichi, Hiraizumi Sei, Yanagiba Toshiro, Hashizume Isao

No comments: