Nuffnang

Wednesday, February 14, 2018

The 95th Drama Academy Awards (Autumn 2017) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Ayase Haruka - Okusama wa, toriatsukai chuui
2) Koizumi Kyoko - Kangoku no Ohimesama
3) Yonekura Ryoko - Doctor X 5

Voters Ranking Top 5
1) Ayase Haruka - Okusama wa, toriatsukai chuui
2) Yonekura Ryoko - Doctor X 5
3) Shibasaki Kou - Onna Joshu Naotora
4) Kuroshima Yuina - Ashi Girl
5) Koizumi Kyoko - Kangoku no Ohimesama

TV Reporters Ranking Top 5
1) Koizumi Kyoko - Kangoku no Ohimesama
2) Ayase Haruka - Okusama wa, toriatsukai chuui
3) Inoue Mao - Ashita no Yakusoku
4) Shibasaki Kou - Onna Joshu Naotora
5) Yonekura Ryoko - Doctor X 5

Judges Ranking Top 5
1) Yonekura Ryoko - Doctor X 5
2) Koizumi Kyoko - Kangoku no Ohimesama
3) Shibasaki Kou - Onna Joshu Naotora / Ayase Haruka - Okusama wa, toriatsukai chuui
5) Inoue Mao - Ashita no Yakusoku

Source: The Television

No comments: