Wednesday, August 09, 2017

The 93rd Drama Academy Awards (Spring 2017) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Higashide Masahiro - Anata no koto wa sorehodo
2) Kagawa Teruyuki - Chiisana Kyojin
3) Nishijima Hidetoshi - CRISIS Kouan Kido Sousatai Tokusouhan

Voters Ranking Top 5
1) Takito Kenichi - Kizoku Tantei
2) Tamamori Yuta - Reverse
3) Yamashita Tomohisa - Boku, Unmei no hito desu
4) Namase Katsuhisa - Kizoku Tantei
5) Matsushige Yutaka - Kizoku Tantei

TV Reporters Ranking Top 5
1) Higashide Masahiro - Anata no koto wa sorehodo
2) Okada Masaki - Chiisana Kyojin
3) Nishijima Hidetoshi - CRISIS Kouan Kido Sousatai Tokusouhan
4) Yasuda Ken - Chiisana Kyojin
5) Suzuki Nobuyuki - Anata no koto wa sorehodo

Judges Ranking Top 5
1) Kagawa Teruyuki - Chiisana Kyojin
2) Higashide Masahiro - Anata no koto wa sorehodo
3) Nishijima Hidetoshi - CRISIS Kouan Kido Sousatai Tokusouhan
4) Takeda Tetsuya - Reverse / Yamazaki Ikusaburo - Anata no koto wa sorehodo

Source: The Televison

No comments: