Nuffnang

Thursday, November 24, 2016

Top 10 favourite mama-celebrities of 2016 (Oricon)

Oricon conducted a survey on 1,000 people from their teens to 50s to find out which mama-celebrities (female celebrities who have children) are their favourites:

1) Kinoshita Yukina

2) Kimura Yoshino

3) Hokuto Akira

4) Moritaka Chisato

5) Yamaguchi Moe

6) Fujimoto Miki

7) Tsuji Nozomi

8) Shinohara Ryoko

9) Watanabe Marina

10) Gal Sone

Source: Oricon

No comments: