Nuffnang

Wednesday, November 16, 2016

The 90th Drama Academy Awards (Summer 2016) - Best Leading Actor

Overall Ranking Top 3
1) Fujiwara Tatsuya - Soshite, Dare mo inakunatta
2) Nakajima Yuto - HOPE ~ Kitai zero no shinnyu shain
3) Terao Akira - Aogeba Totoshi

Voters Ranking Top 5
1) Nakajima Yuto - HOPE ~ Kitai zero no shinnyu shain
2) Fujiwara Tatsuya - Soshite, Dare mo inakunatta
3) Yamada Takayuki - Yamikin Ushijima-kun Season 3
4) Terao Akira - Aogeba Totoshi
5) Higashiyama Noriyuki - Keiji Shichinin 2

TV Reporters Ranking Top 5
1) Fujiwara Tatsuya - Soshite, Dare mo inakunatta
2) Yamada Takayuki - Yamikin Ushijima-kun Season 3
3) Nakajima Yuto - HOPE ~ Kitai zero no shinnyu shain / Terao Akira - Aogeba Totoshi
5) Mukai Osamu - Kami no shita wo motsu otoko

Judges Ranking Top 5
1) Terao Akira - Aogeba Totoshi
2) Fujiwara Tatsuya - Soshite, Dare mo inakunatta
3) Nakajima Yuto - HOPE ~ Kitai zero no shinnyu shain
4) Yamada Takayuki - Yamikin Ushijima-kun Season 3 / Higashiyama Noriyuki - Keiji Shichinin 2

Source: The Televison

No comments: