Nuffnang

Tuesday, March 06, 2018

The Most Ideal Boss Ranking 2018 (Oricon)

This annual survey is conducted by Meiji Yasuda Life Insurance on 1,100 men and women who are about to begin working this coming spring where they choose the celebrity who they wish to have as their boss. The rankings in the previous year are represented in brackets while those who were not in the top 20 have a dash in the brackets:

Top 20 Most Ideal Male Bosses
1) Uchimura Teruyoshi (1)
2) Matsuoka Shuzo (11)
3) Tamori (2)
4) Ikegami Akira (3) / Hayashi Osamu (9)
6) Akashiya Sanma (11)
7) Tokoro George (5)
8) Ichiro (6)
9) Hasebe Makoto (14) / Ooizumi Yo (-) / Masu Taichi (14) / Habu Yoshiharu (-)
13) Hakata Daikichi (19) / Shitara Osamu (11) / Nishijima Hidetoshi (-) / Yamanaka Shinya (-)
17) Hara Susumu (4)
18) Hakata Hanamaru (16)
19) Ueda Shinya (-)
20) Shofukutei Tsurube (-) / Abe Hiroshi (-) / Joshima Shigeru (9) / Azumi Shinichiro (16) / Hashimoto Tooru (20)

Top 20 Most Ideal Female Bosses
1) Miura Asami (1)
2) Amami Yuki (2)
3) Yoshida Saori (3)
4) Udo Yumiko (5)
5) Ishida Yuriko (4)
6) Fukada Kyoko (-)
7) Itou Asako (8)
8) Imoto Ayako (-) / Watanabe Naomi (-) / Natsume Miku (15) / Kuroyanagi Tetsuko (-)
12) Ooe Mariko (9)
13) Kondo Haruna (17) / Sekine Mari (13) / Sawa Homare (6) / Maya Miki (9)
17) Hokuto Akira (14)
18) Mitsura Yasuko (-) / Yonekura Ryoko (11)
20) Kitagawa Keiko (15) / Takigawa Christel (17)

Source: Oricon

No comments: