Friday, March 23, 2018

Preview of "Yake ni ben no tatsu bengoshi ga gakkou de hoeru" - Spring 2018

Title: Yake ni ben no tatsu bengoshi ga gakkou de hoeru やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる
Official website: here
O.A. Start Date: 21 April 2018
Timeslot: Satudays 8.15pm
Broadcast by: NHK
Total number of episodes: 6
Cast: Kamiki Ryuunosuke, Tanabe Seiichi, Kishii Yukino, Sato Ryuta, Hamada Mari, Horiuchi Keiko, Watanabe Tetsu, Sudo Risa, Inoue Jun, Sugawara Daikichi, Kosakai Kazuki, Minami Kaho

No comments: