Nuffnang

Monday, March 12, 2018

Preview of "Kuroidogoroshi" (Drama SP)

Title: Kuroidogoroshi 黒井戸殺し (The Murder of Kuroido)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Date: 14 April at 8pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel: "The Murder of Roger Ackroyd" by Agatha Christie
Scriptwriter: Mitani Koki
Cast: Nomura Mansai, Ooizumi Yo, Mukai Osamu, Matsuoka Mayu, Akimoto Sayaka, Wada Masato, Terawaki Yasufumi, Fujii Takashi, Imai Tomohiko, Yoshida Yo, Asano Kazuyuki, Sato Jiro, Kusakari Tamiyo, Yo Kimiko, Saito Yuki & Endo Kenichi

No comments: