Nuffnang

Monday, February 06, 2017

Top 20 celebrities who you would want as your superior at work (2017)

Meiji Yasuda Life Insurance conducts a survey annually on new employees i.e. those graduating from university and starting their first job in April as to who among the celebrities they would want as their superior at work. Here is the top 20 list in the male and female celebrities categories and brackets in numbers indicate their positions in 2016. Those with dashes were not in the top 20:

Top 20 male celebrities
1) Uchimura Teruyoshi (5)
2) Tamori (5)
3) Ikegami Akira (2)
4) Hara Susumu (-)
5) Tokoro George (4)
6) Ichiro (7)
7) Sekine Tsutomu (11)
8) Nakai Masahiro (-)
9) Joshima Shigeru (17)
10) Hayashi Osamu (16)
11) Akashiya Sanma (3)
12) Shitara Osamu (10)
13) Matsuoka Shuzo (1)
14) Hasebe Makoto (7)
15) Masu Taichi (-)
16) Hakata Hanamaru (17)
17) Azumi Shinichiro (-)
18) DAIGO (-)
19) Hatori Shinichi (-)
20) Hashimoto Toru (-)

Top 20 female celebrities
1) Miura Asami (-)
2) Amami Yuki (1)
3) Yoshida Saori (13)
4) Ishida Yuriko (-)
5) Udo Yumiko (4)
6) Sawa Homare (3)
7) Rola (-)
8) Itou Asako (10)
9) Maya Miki (7)
10) Oe Mariko (-)
11) Shinohara Ryoko (2)
12) Yonekura Ryoko (16)
13) Sekine Mari (8)
14) Hokuto Akira (4)
15) Kitagawa Keiko (15)
16) Natsume Miku (6)
17) Okubo Kayoko (20)
18) Kondo Haruna (-)
19) Arakawa Shizuka (-)
20) Takigawa Christel (-)

Source: Oricon

No comments: