Nuffnang

Saturday, February 18, 2017

The 91st Drama Academy Awards (Autumn 2016) - Best Drama

Overall Ranking Top 3
1) Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu (TBS)
2) Sanadamaru (NHK)
3) Jimi ni sugoi! Kouetsu Girl Kouno Etsuko (NTV)

Voters Ranking Top 5
1) Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu (TBS)
2) Rental Kyuuseishu (NTV)
3) Cain to Abel (FujiTV)
4) Sanadamaru (NHK)
5) THE LAST COP (NTV)

TV Reporters Ranking Top 5
1) Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu (TBS)
2) Sanadamaru (NHK)
3) Jimi ni sugoi! Kouetsu Girl Kouno Etsuko (NTV) / Suna no Tou ~ Shirisugita Rinjin ~ (TBS)
5) Yuusha Yoshihiko to Michibikareshi Shichinin (TV Tokyo)

Judges Ranking Top 5
1) Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu (TBS)
2) Sanadamaru (NHK)
3) Jimi ni sugoi! Kouetsu Girl Kouno Etsuko (NTV)
4) Doctor X ~ Gekai Daimon Michiko ~ (TV Asahi) / Kuroi Juunin no Onna (NTV)

Source: The Television

No comments: