Nuffnang

Saturday, February 18, 2017

The 91st Drama Academy Awards (Autumn 2016) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Aragaki Yui - Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu
2) Ishihara Satomi - Jimi ni sugoi! Kouetsu Girl Kouno Etsuko
3) Yonekura Ryoko - Doctor X ~ Gekai Daimon Michiko ~

Voters Ranking Top 5
1) Aragaki Yui - Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu
2) Ishihara Satomi - Jimi ni sugoi! Kouetsu Girl Kouno Etsuko
3) Yonekura Ryoko - Doctor X ~ Gekai Daimon Michiko ~
4) Amami Yuki - Chef ~ Mitsuboshi no Kyuushoku ~
5) Kuriyama Chiaki - Copyface Kesareta Watashi

TV Reporters Ranking Top 5
1) Aragaki Yui - Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu
2) Ishihara Satomi - Jimi ni sugoi! Kouetsu Girl Kouno Etsuko
3) Kanno Miho - Suna no Tou ~ Shirisugita Rinjin ~
4) Yonekura Ryoko - Doctor X ~ Gekai Daimon Michiko ~
5) Yoshida Yo - Lady Da Vinci no Shindan

Judges Ranking Top 5
1) Aragaki Yui - Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu
2) Yonekura Ryoko - Doctor X ~ Gekai Daimon Michiko ~
3) Ishihara Satomi - Jimi ni sugoi! Kouetsu Girl Kouno Etsuko
4) Harada Tomoyo - Unmei ni, nita koi
5) Amami Yuki - Chef ~ Mitsuboshi no Kyuushoku ~ / Kanno Miho - Suna no Tou ~ Shirisugita Rinjin ~ / Shimazaki Haruka - Keishicho Nashigorenka

Source: The Televison

1 comment:

Anonymous said...

Didn't Paruru tie for #5 on the judges list? Tied with Kanno and Amami? Is that for real?