Nuffnang

Sunday, October 09, 2016

Preview of "Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu" - Autumn 2016

Title: Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu 逃げるは恥だが役に立つ (Although it is embarrassing, it is useful to run away)
Official website: here
Official blog: here
Official Facebook: here
Official Twitter: here
O.A. Start: 11 October 2016
Timeslot: Tuesdays 10pm
Broadcast by:TBS
Original manga by: Umino Tsunami
Opening theme: CHARAN-PO-RANTAN
Theme song: Koi by Hoshino Gen
Cast: Aragaki Yui, Hoshino Gen, Otani Ryohei, Fujii Takashi, Mano Erina, Narita Ryo, Yamaga Kotoko, Takahashi Yo, Hayama Shono, Furuhata Seika, Hosoda Yoshihiko, Takayama Yuko, Furutachi Kanji, Moro Morooka, Takahashi Hitomi, Ukaji Takashi, Tomita Yasuko, Furuta Arata, Ishida Yuriko

No comments: