Nuffnang

Saturday, October 08, 2016

Preview of "Medical Team Lady Da Vinci no Shindan" - Autumn 2016

Title: Medical Team Lady Da Vinci no Shindan メディカルチーム レディ・ダ・ヴィンチの診断 (Medical Team Lady Da Vinci's diagnosis)
Official website: here
Official Facebook: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 11 October 2016
Timeslot: Tuesdays 9pm
Broadcast by: FujiTV / Kansai TV
Cast: Yoshida Yo, Aibu Saki, Yoshioka Riho, Shiratori Kumiko (Tanpopo), Takizawa Saori, Fueki Yuko, Ito Ran, Totsugi Shigeyuki, Shonozaki Ken, Kobayashi Katsuya, Ikeoka Ryosuke, Igarashi Kento, Takahashi Katsunori

No comments: