Nuffnang

Thursday, March 23, 2017

Preview of "Onna no Kunshou" (Drama SP)

Title: Onna no Kunshou 女の勲章 (A woman's badge)
Official website: here
O.A. Dates: 15th & 16th April at 9pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel by: Yamazaki Toyoko
Scriptwriter: Asano Taeko
Cast: Matsushima Nanako, Tamaki Hiroshi, Mimura, Aibu Saki, Kinami Haruka, Suruga Taro, Enami Kyoko, Ozawa Yukiyoshi, Asano Yuuko & Nagatsuka Kyozo

No comments: