Nuffnang

Sunday, March 26, 2017

Preview of "Hokuto - Aru Satsujinsha no Kaishin -" (Spring 2017)

Title: Hokuto - Aru Satsujinsha no Kaishin - 北斗 - ある殺人者の回心 - (Hokuto A murderer's conversion)
Official website: here
O.A. Start Date: 25 March 2017
Timeslot: Saturdays 10pm
Total number of episodes: 5
Broadcast by: WOWOW
Original novel by: Ishida Ira
Cast: Nakayama Yuuma, Matsuo Suzuki, Murakami Jun, Nakamura Yuko, Ito Sairi, Nikaidou Satoshi, Negishi Toshie, Rijuu Gou, Yajima Kenichi, Ohnishi Riku, Urabe Fusako, Owada Kensuke, Yamada Anna, Fujita Yumiko, Shimada Kyuusaku, Miyamoto Nobuko

No comments: