Nuffnang

Wednesday, March 22, 2017

Preview of "Kitakaze to taiyo no houtei" (Drama SP)

Title: Kitakaze to taiyo no houtei 北風と太陽の法廷 (The court of the northern wind and sun)
Official website: here
O.A. Date: 17 March 2017, 9pm
Broadcast: NTV
Cast: Haru, Okada Masaki, Otani Ryohei, Yamamoto Yusuke, Kawashima Umika, Nakahara Takeo, Takahashi Hitomi, Nukumizu Yoichi, Uchida Rio, Yashima Norito, Kimura Midoriko, Ichimura Masachika

No comments: