Nuffnang

Tuesday, March 28, 2017

Preview of "Kajitsu no nai mori" (Drama SP)

Title: Kajitsu no nai mori 花実のない森 (The forest without flowers and fruits)
Official website: here
O.A. Date: 29 March 2017, 9pm
Broadcast by: TV Tokyo
Original novel by: Matsumoto Seicho
Cast: Higashiyama Noriyuki, Nakayama Miho, Ozawa Yukiyoshi, Aibu Saki, Ohwada Baku, Watanabe Ikkei, Washio Machiko, Nakahara Takeo, Kimoto Takehiro, Fukikoshi Mitsuru, Terajima Susumu

No comments: