Nuffnang

Wednesday, March 29, 2017

Preview of "Hiyokko" (NHK morning drama)

Title: Hiyokko ひよっこ (Young Bird)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 3 April 2017
Timeslot: Mondays to Saturdays, 8am
Broadcast by: NHK
Scriptwriter: Okada Yoshikazu
Theme Song: Wakai Hiroba by Kuwata Keisuke
Narrator: Masuda Akemi
Cast: Arimura Kasumi, Sawamura Ikki, Kimura Yoshino, Furuya Ikkou, Mineta Kazunobu, Miyahara Kanau, Takahashi Rai, Sakuma Yui, Hada Michiko, Tooyama Toshiya, Shibuya Kento,
Izumisawa Yuuki, Shibata Rie, Asakura Shinji, Onoue Hiroyuki, Matsuo Satoru, Tsuda Kanji, Yamasaki Shizuyo, Miyamoto Nobuko, Sasaki Kuranosuke, Yatsui Ichirou, Sato Hitomi, Isomura Hayato, Wakui Emi, Kojima Fujiko, Yagi Yuuki, Matsumoto Honoka, Fujino Ryoko, Kageyama Tai, Okuda Yohei, Ryuusei Ryo, Inowaki Kai

No comments: