Nuffnang

Wednesday, March 29, 2017

Preview of "Yongo Keibi" - Spring 2017

Title: Yongo Keibi 4号警備 (No.4 Security Guard)
Official website: here
O.A. Start Date: 8 April 2017
Timeslot: Saturdays 8.15pm
Broadcast by: NHK
Cast: Kubota Masataka, Kitamura Kazuki, Abe Junko, Kaku Kento, Hamada Mari, Kataoka Tsurutaro, Kimura Tae, Takagi Wataru, Maro Akaji, Kanbe Hiroshi, Kubota Sayu
Guest Stars: Mizuhashi Kenji, Ozawa Kazuhiro, Nakayama Hideyuki, Ito Ran, Takahashi Mitsuomi

No comments: