Nuffnang

Wednesday, March 29, 2017

Preview of "Yasuragi no Sato" - Spring 2017

Title: Yasuragi no Sato やすらぎの郷 (The hometown of peacefulness)
Official website: here
O.A. Start Date: 3 April 2017
Timeslot: Mondays to Fridays, 12.30pm
Broadcast by: TV Asahi
Scriptwriter: Ishizaka Koji
Theme Song: "Bojou" by Nakajima Miyuki
Cast: Ishizaka Koji, Asaoka Ruriko, Arima Ineko, Kaga Mariko, Kusakari Tamiyo, Satsuki Midori, Tokiwa Takako, Nadaka Tatsuo, Nogiwa Yoko, Fuji Tatsuya, Fubuki Jun, Matsuoka Mayu, Mickey Curtis, Yachigusa Kaoru, Yamamoto Kei

No comments: