Nuffnang

Saturday, December 05, 2015

Preview of "Kari Kare" 仮カレ - Autumn 2015

Title: Kari Kare 仮カレ (Temporary Boyfriend)
Official website: here
O.A. Start Date: 3 Nov 2015
Timeslot: Tuesdays 11.15pm
Broadcast by: NHK
Total number of episodes: 8
Theme Song: Pura-Mai (plus-minus) by aiko
Cast: Aibu Saki, Nakagoshi Noriko, Tsukamoto Takashi, Shirasu Jin, Furuhata Seika, Komiya Arisa, Wagatsuma Miwako, Tanaka Naoki, Kinami Haruka, Mashima Hidekazu, Akiyama Natsuko, Yoshida Uronta, Oshige Wataru


No comments: