Nuffnang

Thursday, December 31, 2015

Preview of "Yoshiwara Uradoushin" (Drama SP)

Title: Yoshiwara Uradoushin 吉原裏同心
Official website: here
O.A. Date: 3 January 2016 at 7.30pm
Broadcast by: NHK
Original novel by: Saeki Yasuhide
Cast: Koide Keisuke, Kanjiya Shihori, Nono Sumika, Yamauchi Takaya, Miyake Hiroki, Ishii Kenichi, Kondo Masaomi, Adachi Yumi, Aso Yumi, Honda Hirotaro, Moro Morooka, Nomaguchi Toru, Yamada Jundai, Asakura Aki, Komatsu Ayaka

No comments: