Nuffnang

Sunday, December 27, 2015

Preview of "Kenji no Shimei" (Drama SP)

Title: Kenji no Shimei 検事の死命 (A prosecutor's fate)
Official website: here
O.A. Date: 17 January 2016 at 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Cast: Kamikawa Takaya, Matsushita Yuki, Shida Mirai, Masuoka Toru, Taketomi Seika, Tsuda Kanji, Tayama Ryosei, Arai Moe, Arimori Narimi, Iida Kisuke, Yamanaka Takashi, Terada Minori, Enami Kyoko, Ibu Masato

No comments: