Nuffnang

Monday, December 14, 2015

Preview of "Aka Medaka" (Drama SP)

Title: Aka Medaka 赤めだか (The red killifish)
Official website: here
O.A. Date: 28 December 2015, 9pm to 11.25pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Tatekawa Danshun
Cast: Ninomiya Kazunari, Beat Takeshi, Hamada Gaku, Miyakawa Daisuke, Seino Nana, Emoto Tokio, Arai Hirofumi, Sada Masashi, Yanagiya Kyotaro, Shunputei Shota, Shunputei Koasa, Nakamura Kankuro, Sanyutei Enraku, Sakai Maki, Shoji Utae, Terajima Susumu, Kishimoto Kayoko, LaSalle Ishii, Kitamura Yukiya, Kagawa Teruyuki, Lily Frankie, Yakushimaru Hiroko, Shofukutei Tsurube

2 comments:

Anonymous said...

Is this a period drama?

Chiaki said...

No, although the story begins from the mid 80s, it is not a period drama.