Nuffnang

Saturday, April 01, 2017

Preview of "Touga no Hito" (Drama SP)

Title: Touga no Hito 冬芽の人 (The Winter Bud Person)
Official website: here
O.A. Date: 5 April 2017, 9pm
Broadcast by: TV Tokyo
Original novel by: Osawa Arimasa
Cast: Suzuki Kyoka, Seto Koji, Koike Eiko, Kaname Jun, Nukumizu Yoichi, Horiuchi Masami, Aijima Kazuyuki, Kunihiro Tomiyuki, Takaoka Saki, Oosugi Ren, Ishimaru Kanji, Tanaka Min, Watabe Atsuro

No comments: