Nuffnang

Wednesday, April 12, 2017

Preview of "Kinkyuu Torishirabeshitsu 2" - Spring 2017

Title: Kinkyuu Torishirabeshitsu 2 緊急取調室 2
(Emergency Interrogation Room Season 2)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 20 April 2017
Timeslot: Thursdays 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Theme Song: "Saigo wa kanarazu seigi ga katsu" by AI
Cast: Amami Yuki, Tanaka Tetsushi, Hayami Mokomichi, Suzuki Kosuke, Ookura Koji, Mikami Ichiro, Denden, Oosugi Ren, Kohinata Fumio, Nakamura Shizuka, Ikushima Yuki

No comments: