Nuffnang

Friday, April 07, 2017

Preview of "Reverse" - Spring 2017

Title: Reverse リバース
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 14 April 2017
Timeslot: Fridays 10pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Minato Kanae
Theme song: "Destiny" by Che'Nelle
Cast: Fujiwara Tatsuya, Toda Erika, Tamamori Yuta, Koike Teppei, Miura Takahiro, Kadowaki Mugi, Ichihara Hayato, Fujimoto Izumi, Yamaguchi Mayu, Suzuki Jin, Murai Kunio, Yamazaki Ginnojo, Shuri, Shinohara Yukiko, Furuta Yuna, Buffalo Goro A, YOU, Shiga Kotaro, Katahira Nagisa, Takeda Tetsuya, 

No comments: