Nuffnang

Saturday, January 07, 2017

Preview of "Shikaku Tantei Higurashi Tabito" - Winter 2017

Title: Shikaku Tantei Higurashi Tabito 視覚探偵 日暮旅人 (Detective of sight Higurashi Tabito)
Official website: here
Official Facebook: here
Official Instagram: here
Official Line: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 22 January 2017
Timeslot: Sundays 10.30pm (first episode starts from 10pm)
Broadcast by: NTV
Original novel by: Yamaguchi Kozaburo
Cast: Matsuzaka Toori, Tabe Mikako, Hamada Gaku, Kinami Haruka, Sumida Moeno, Wada Toshihiro, Ueda Tatsuya, Shishido Kafka, Kino Hana, Kitaoji Kinya

No comments: