Nuffnang

Wednesday, January 04, 2017

Preview of "Super Salaryman Saenai-shi" - Winter 2017

Title: Super Salaryman Saenai-shi スーパーサラリーマン左江内氏 (Super Salaryman Mr. Saenai)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 14 January 2017
Timeslot: Saturdays 9pm
Broadcast by: NTV
Original manga by: Fujiko F Fujio
Theme song: Happy? by Sandaime J Soul Brothers
Cast: Tsutsumi Shinichi, Koizumi Kyoko, Muro Tsuyoshi, Shimazaki Haruka, Kaku Kento, Hayami Akari, Nakamura Tomoya, Yokoyama Ayumu, Fukushima Mariko, Tomiyama Eriko, Kanazawa Miho, Inukai Atsuhiro, Sato Jiro, Sasano Takashi, Takahashi Katsumi

No comments: