Nuffnang

Wednesday, August 10, 2016

The 89th Drama Academy Awards (Spring 2016) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Kuroki Haru - Juuhan Shuttai!
2) Mitsushima Hikari - Totto Terebi
3) Nakatani Miki - Watashi kekkon dekinain janakute, shinain desu

Voters Ranking Top 5
1) Kuroki Haru - Juuhan Shuttai!
2) Nakatani Miki - Watashi kekkon dekinain janakute, shinain desu
3) Mitsushima Hikari - Totto Terebi
4) Maeda Atsuko - Busujima Yuriko no Sekirara Nikki
5) Ashida Mana - OUR HOUSE

TV Reporters Ranking Top 5
1) Mitsushima Hikari - Totto Terebi
2) Nakatani Miki - Watashi kekkon dekinain janakute, shinain desu
3) Kuroki Haru - Juuhan Shuttai!
4) Maeda Atsuko - Busujima Yuriko no Sekirara Nikki
5) Ishida Yuriko - Contrail ~ Tsumi to Koi ~ / Matsuoka Mayu - Sono [okodawari], watashi nimo kure yo!!

Judges Ranking Top 5
1) Mitsushima Hikari - Totto Terebi
2) Kuroki Haru - Juuhan Shuttai!
3) Nakatani Miki - Watashi kekkon dekinain janakute, shinain desu
4) Maeda Atsuko - Busujima Yuriko no Sekirara Nikki
5) Ashida Mana - OUR HOUSE

Source: The Televison

No comments: