Nuffnang

Wednesday, August 10, 2016

The 89th Drama Academy Awards (Spring 2016) - Best Leading Actor

Overall Ranking Top 3
1) Ohno Satoshi - Sekai ichi muzukashii koi
2) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi
3) Okada Masaki - Yutori desu ga nani ka

Voters Ranking Top 5
1) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi
2) Ohno Satoshi - Sekai ichi muzukashii koi
3) Okada Masaki - Yutori desu ga nani ka
4) Ito Hideaki - Boku no Yabai Tsuma
5) Takenouchi Yutaka - Good Partner Muteki no Bengoshi

TV Reporters Ranking Top 5
1) Ohno Satoshi - Sekai ichi muzukashii koi
2) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi / Okada Masaki - Yutori desu ga nani ka
4) Takenouchi Yutaka - Good Partner Muteki no Bengoshi
5) Ito Hideaki - Boku no Yabai Tsuma / Totsugi Shigeyuki - Hiru no Sentozake

Judges Ranking Top 5
1) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi
2) Ohno Satoshi - Sekai ichi muzukashii koi
3) Ito Hideaki - Boku no Yabai Tsuma
4) Takenouchi Yutaka - Good Partner Muteki no Bengoshi / Yusuke Santa Maria - Hi no Ko

Source: The Televison

1 comment:

Seeing in My Side said...

I think Matsujun's acting is better than Ohno this season